Op zoek naar kunstwerken?


kunstwerken
Verzekering voor kunstwerken en verzamelingen Barrie Finance Bank en Verzekeringen.
Alle Bouwplaats Risico ABR verzekering. Verzekering voor kunstwerken en verzamelingen. Home Mijn woning Verzekering voor kunstwerken en verzamelingen. Verzekering voor kunstwerken en verzamelingen. Als kunstwerken de tand des tijds trotseren is dat omdat de eigenaars alles in het werk stellen om ze te beschermen tegen datgene dat ze bedreigt. Ze in een vitrine plaatsen ze beschutten tegen licht warmte of vochtigheid ze goed bevestigen hun transport verzekeren of ze op een veilige plek bewaren stuk voor stuk maatregelen die zorgen voor het voortbestaan van kunstwerken. BARRIE FINANCE weet beter dan wie ook dat de voornaamste bekommernis van de eigenaars van waardevolle kunstwerken erin bestaat de goederen die hen dierbaar zijn te vrijwaren van alle risico's.
Aelbrecht-Maes NV metaalconstructies foto's restauraties en kunstwerken.
Skaldenstraat 131 B-9042 Gent. 32 09 / 251.76.10.
Kunstwerken Parking 58 krijgen nieuwe bestemming BRUZZ.
Zowel het kunstwerk op de gevel van Parking 58 aan de Hallenstraat hier op de foto en het kunstwerk in de Zwarte Lievevrouwestraat krijgen een nieuwe bestemming van Interparking. Het is nog niet beslist waar de kunstwerken zullen hangen. Twee metalen kunstwerken van beeldhouwer Jacques Moeschal die al jaren op de gevels van Parking 58 in hartje Brussel prijken hangen niet meer op hun originele plaats. De werken moesten weg omdat ook de parkeergarage verdwijnt. Uitbater Interparking verzekert dat beide werken een nieuwe plaats krijgen al is nog niet duidelijk waar ze precies zullen hangen. Vandaag doen enkel wat metalen nagels en slijtage herinneren aan de gevelkunst. Zowel het kunstwerk aan de Zwarte Lieve Vrouwestraat als dat aan de Hallenstraat verdwenen begin dit jaar uit het Brusselse straatbeeld. Ze zijn evenwel niet verloren.
Kunst in het Vlaams Parlement Vlaams Parlement.
Overal hangt werk van Vlaamse kunstenaars in de gangen de ontvangstruimtes de kantoren de commissiezalen en de Koepelzaal en aan de ingang van het kantoor van de voorzitter. De kunstcollectie wordt permanent aangevuld. Een aantal kunstwerken zijn geïntegreerd in en buiten de gebouwen. Van meet af aan deed het parlement een beroep op kunstexperts om een relevante selectie van het kunstaanbod te maken. In 1995 adviseerde een speciale Commissie Integratie Kunstwerken het Vlaams Parlement bij de keuze van 21 hedendaagse kunstenaars uit Vlaanderen. De commissie bestond uit een groep artistiek deskundigen uit Vlaanderen voorgezeten door toenmalig MUHKA-directeur Florent Bex. De 21 kunstenaars kregen de mogelijkheid om in het nieuwe Vlaams Parlementsgebouw een kunstwerk te creëren voor een ruimte naar keuze.
kunstwerk Vertaling Nederlands-Frans.
Naar andere talen kunstwerk DE kunstwerk EN kunstwerk ES. product van kunst 1 oeuvre d'art la. kunstwerken kopen acheter des oeuvres d'art. oeuvre v travail m ouvrage m produit znw. création v chef-d'oeuvre m oeuvre d'art m objet d'art m uvre dart v. ouvrage d'art oeuvre d'art ouvrage terrestre. Bronnen interglot Wikipedia Download IATE European Union 2017. Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op Vertaalhulp. Download de Android App. Download de IOS App.
Kunstwerk bouwkundig Wikipedia.
In sommige landen worden kenmerkende bouwkundige kunstwerken auteursrechtelijk beschermd als artistiek kunstwerk van de architect en is reproductie met bijvoorbeeld foto's verboden zonder toestemming van de architect. openbaar vervoer verkeersinfrastructuur verkeerseducatie verkeerskunde verkeersregel verkeersveiligheid vervoer vervoermiddel vervoersrecht weg wegverkeer file. matrixbord verkeersbord verkeersregelinstallatie verkeerslichtbeïnvloeding verkeersdrempel wegmarkering.
kunstwerken.
61/233 lezen we het volgende. Half-verheven en verheven beeldhouwwerken fresco's beelden of andere kunstwerken uitgevoerd door in Belgi verblijvende kunstenaars en ingewerkt in op te richten ondernemingsgebouwen mogen volgens de hierna uiteengezette regels worden afgeschreven. De aanschaffingsprijs van die kunstwerken mag in n of meer malen worden afgeschreven tot beloop van 2 % van de aanschaffingswaarde van het beroepsgedeelte van het nijverheids of handelsgebouw waarin ze zijn ingewerkt. Als de aanschaffingsprijs van het kunstwerk die quotiteit overtreft wordt het overschot onderworpen aan hetzelfde afschrijvingsstelsel als het gebouw m.a.w. het overschot mag worden afgeschreven op voorwaarde dat het gebouw wordt beschouwd als een afschrijfbaar bestanddeel en dit tegen hetzelfde percentage als het gebouw.
Verzekering tentoonstelling kunstwerken Kunstenloket.
Je bent hier Home Kennisbank Verzekeringen Verzekering tentoonstelling kunstwerken. Deze info is louter informatief. Een voorafgaande analyse van de activiteit is noodzakelijk voor het bepalen van de verschillende noodzakelijke dekkingen die beantwoorden aan de specifieke behoeften. De basisdekking kan onderling verschillen al naargelang de verzekeraar. De verzekering alle risicos van een tentoonstelling van kunstwerken omvat de verzekering van de kunstwerken en desgevallend de technische randapparatuur zelfs al heeft die geen kunsthistorische waarde. Deze verzekering wordt afgesloten door de organisator van de tentoonstelling. Men onderscheidt 3 soorten. Verzekering tijdelijke tentoonstelling nagel tot nagel incl.

Contacteer ons